fbpx

OPTIMIT SRL

IASI, NICOLAE I. POPA, 10 A

RO 5828897

REGULAMENT CONCURS
LIKE AND REVIEW

            Concursul “Like and Review” se va
desfasura cu respectarea urmatorilor termeni si conditii:

Art. 1 – Organizatorul 

Organizatorul: OPTIMIT SRL Nr. Registrul Comertului J22/1567/1994 C.U.I
RO 5828897 cu sediul social în Nicolae I. Popa nr 10 A, Iași.

1.1 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului
regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.2 Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea
Regulamentului si acordul participantului. Participantii se obliga sa respecte
si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului
Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1 Concursul este organizat pentru punctele de lucru OPTIMIT.

2.2 Concursul va incepe in fiecare zi de 1 a lunii la ora 00:00 si se va incheia in ultima zi a fiecarei luni, la ora 23:59.Concursul se va desfasura lunar, pe o perioada nedeterminata de timp.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului

3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui
solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, în cabinetele
OPTIMIT si/sau a site-ului www.optimit.ro

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi
mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor
materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau
completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a
Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile
acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor
acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate
catre public prin publicarea pe pagina de Facebook OPTIMIT si/sau a site-ului
www.optimit.ro

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 La concurs poate participa orice persoana fizica (“Participant”)
care are domiciliul în Romania sau în statele membre UE care isi impartasesc
parerea printr-un comentariu public pe Pagina de Facebook a cabinetului OPTIMIT
si pe Google, referitor la serviciile oferite de catre Cabinetele OPTIMIT Iasi,
Husi si/sau Vaslui.

4.2 Nu pot participa la concurs salariatii Cabinetelor OPTIMIT, rudele
si afinii pana la gradul 2 ai acestora.

4.3 In cazul în care capacitatea juridica a castigatorului este
limitata, acesta va trebui sa se prezinte pentru ridicarea premiului impreuna
cu un reprezentant legal.

4.4 Persoanele care participa la concurs cunosc pe deplin regulile
concursului si accepta neconditionat termenii si conditiile.

4.5 Conditia generala pentru participant de a se inscrie si de a
participa automat la concurs este sa isi exprime parerea public pe Google
Optimit si pe Pagina de Facebook Optimit.

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1 In cadrul Concursului “Like and Review” va fi acordat ca
premiu 1 (unul) voucher de consum in valoare de 500 lei ce poate fi folosit in Cabinetele de optica medicala Optimit
din Iasi, Husi si Vaslui.

5.2 Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii
premiului in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea
caracteristicilor de orice fel a premiilor.

5.3 Valabilitatea voucherelor este de 12 luni din momentul contactarii castigatorului, indiferent de modalitatea de contact

5.4 Voucherul poate fi transmisibil catre o alta persoana si va avea aceeasi perioada de valabilitate, ca cea mentionata la articolul 5.3 din prezentul regulament.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1 Conditii privind inscrierea
valabila in Concurs

6.1.1 Pentru înscrierea valabila in vederea participarii la Concurs
este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit
prevederilor Art. 4 de mai sus

(2) Înscrierea se va face exclusiv în
perioada Concursului mentionata la Art. 2.2. de mai sus

6.2 Conditii de participare:

Respectând pasii de
mai sus, Participantii vor intra automat în Concurs.

            6.3
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula dreptul la concurs Participantilor
care:

6.3.1 Isi sterg
review-urile postate public si isi anuleaza “Like-ul” pe pagina de Facebook
Optimit.

Art 7. –  Modalitatea de selectie a castigatorului

7.1Fiecarui participant la Concurs I se va acorda un numar, in
functie de ordinea postarii Review-ului pe Facebook si Google.

7.2 Castigatorul va fi selectat prin tragere la sorti in urmatoarele 5 zile lucratoare de la terminarea fiecarei luni,
iar extragerea se va face cu ajutorul Random.org si se va transmite LIVE  pe Facebook pe pagina OPTIMIT.

Art 9. – Notificarea castigatorului

9.1 Castigatorul va fi contactat prin email si/sau prin apel telefonic, sau
prin mesaj privat de pagina personala de Facebook in termen de maximum 2 zile
lucratoare de la anuntarea sa pe pagina de Facebook OPTIMIT.

9.2 Castigatorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în
care:

(1) Nu raspunde la mesajul de notificare in 10 zile lucratoare de la
transmiterea acestuia, si nici nu contacteaza Organizatorul în alt mod.

(2) Incalca Termenii si/sau conditiile de participare;

Organizatorul isi asuma responsabilitatea doar in ceea ce priveste
respectarea regulamentului si procedurilor de joc, precum si pentru acordarea premiilor.

Art 10. – Preluarea premiului

Premiul va fi ridicat din magazinul Organizatorului, situat în punctul
de lucru pentru care ati lasat Review-ul pe Google, Optimit Pacurari, Optimit
Podu Ros, Optimit Husi si/sau Optimit Vaslui. Castigatorul, notificat prin
mesaj privat conform celor de mai sus, va trebui sa se prezinte in cabinetul
OPTIMIT în termen de 14 de zile de la data cand a fost notificat cu privire la
castigarea acestuia, si va trebui sa prezinte bonul fiscal si Cartea de
Identitate, Buletinul de Identitate sau Pasaportul. In caz contrar, va pierde
dreptul de a primi premiul, iar in acest caz, premiul va ramane la Organizator,
urmand a se face o noua extragere. 

Art 11. – Confidentialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter
personal

Operatorul are o politica stricta in privinta datelor cu caracter
personal respectand dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date si al Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice,
colectand si prelucrand datele cu caracter personal numai in scopul specificat
la data furnizarii acestora de catre Participant.

Participantii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul
de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de
interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre
Organizator cu acordul participantilor si vor putea fi folosite de catre
acestia dupa cum urmeaza: pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, pentru
transmiterea premiilor si pentru urmarirea desfasurarii corecte a Campaniei.

Art 12. – Litigii

Eventualele litigii
aparute intre Organizator si Participantii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila.